“Trobem-nos! Espai conjunt de diàleg pares, mares, fills i filles”

A més tenim una tercera proposta que és provisional i només s’ofereix en format presencial.

“Trobem-nos!

Espai conjunt de diàleg pares, mares, fills i filles”: (proposta provisional i pilot)

Té com objectiu establir diàleg entre els diferents membres de la família, pares, mares, fills i filles, afavorint la bona comunicació entre ells.

Ens proposem facilitar un espai conjunt per abordar les relacions pares, mares, fills i filles, nous punts de vista, noves mirades, diferents percepcions per poder veure les raons dels altres a l’hora d’adoptar determinades actituds.

Adreçat a famílies amb fills/es adolescents (de 12 a 16 anys)

3 sessions de dues hores de durada