L’equip

La veritable fortalesa del programa de formació de famílies ”Connecta amb els teus fills” és indubtablement l’equip de formadors/es

Al llarg d’aquests anys hem arribat a ser una setantena de formadors/es, una bona part formadors provinents del “Programa d’Educació per a la Salut“ (PESE) del Departament d’Educació i també formadors de la proposta “Com parlar de la SIDA amb els teus fills” de l’any 1999.

Sempre hem valorat fonamental que els formadors fossin del propi territori, coneixedors de la realitat, singularitat i dels recursos propers als centres on fem els tallers, així com a la vegada ser referents sobre els temes tractats a la zona. Així valorem tot un encert l’organització dels formadors per equips territorials i el perfil multidisciplinar dels equips. Professionals de l’àmbit de l’educació, la salut i del treball social, de serveis municipals o comarcals de prevenció del consum de drogues i amb àmplia experiència en prevenció de consum de drogues i d’altres conductes de risc i que, a més del treball amb famílies, també tenen experiència de treball a les aules amb l’alumnat, amb els centres i en l’àmbit de la formació del professorat.

Els equips territorials: Alt Pirineu, Baix Llobregat, Barcelonès, Catalunya Central, Girona, Maresme, Penedès i Garraf, Ponent, Tarragona i Terres de l’Ebre

Translate »