Les nostres propostes

El programa organitza TALLERS gratuïts per a famílies a través de les AFA dels centres educatius, entitats i associacions, per:

  • ajudar a resoldre dubtes, pors i inseguretats envers el consum de drogues.
  • dotar d’estratègies de prevenció per facilitar i millorar la comunicació amb els fills.
  • oferir un espai de reflexió i d’acompanyament on es treballen els factors clau de protecció familiar basats en el Model Teòric de Parentalitat Positiva.

Es pretén que els tallers siguin un espai de reflexió compartida sobre la vivència de ser pares. No es tracta per tant de mostrar i assumir un “rol ideal” presentat pels “experts” es tracta d’acompanyar en la definició i construcció del seu propi rol, en el seu escenari familiar. Tampoc es tracta de donar i seguir receptes “formulades pels tècnics”. Es tracta de que els pares i mares puguin repensar el seu rol, d’oferir un espai de treball i reflexió compartit on s’adquireixin habilitats i estratègies parentals i aprenguin a prendre decisions flexibles valorant les circumstàncies i característiques dels fills.