Les nostres propostes

El programa organitza TALLERS gratuïts per a famílies a través de les AFA dels centres educatius, entitats i associacions, per:

  • ajudar a resoldre dubtes, pors i inseguretats envers el consum de drogues.
  • dotar d’estratègies de prevenció per facilitar i millorar la comunicació amb els fills.
  • oferir un espai de reflexió i d’acompanyament on es treballen els factors clau de protecció familiar basats en el Model Teòric de Parentalitat Positiva.

Es pretén que els tallers siguin un espai de reflexió compartida sobre la vivència de ser pares. No es tracta per tant de mostrar i assumir un “rol ideal” presentat pels “experts” es tracta d’acompanyar en la definició i construcció del seu propi rol, en el seu escenari familiar. Tampoc es tracta de donar i seguir receptes “formulades pels tècnics”. Es tracta de que els pares i mares puguin repensar el seu rol, d’oferir un espai de treball i reflexió compartit on s’adquireixin habilitats i estratègies parentals i aprenguin a prendre decisions flexibles valorant les circumstàncies i característiques dels fills.

Actualment hem adaptat els nostres tallers a la nova situació oferint dues tipologies de tallers:  en modalitat en línia i modalitat presencial.

En plantejar-nos adaptar els tallers Connecta a la nova situació, amb les limitacions que imposa la COVID-19, hem valorat que no vol dir només fer en format en línia el mateix que fèiem en format presencial. És evident que no podem, ni volem, “virtualitzar” allò que fèiem en format presencial si el context és totalment diferent, si les emocions i les relacions i estats d’ànim dels nostres fills són diferents.

Volem oferir un espai, on a més de tots els temes que treballem als nostres tallers, també hi tingui cabuda la gestió personal de la situació derivada de la COVID-19 pel que fa a la relació amb els nostres fills i el treball i reconeixement de les emocions que s’han generat. Donant eines per reconèixer i treballar aquest malestar emocional, la inestabilitat, moments d’irritabilitat, avorriment, angoixa i fer front als seus sentiments d’impotència.

Hem de prioritzar el treball dels diferents estats d’ànim que el confinament en les seves diverses etapes ha deixat i donar espai a escoltar i treballar la petjada que en la convivència i les relacions ha deixat.

Tots hem viscut l’alteració de les nostres interaccions socials, però és evident que els efectes sobre els adults, els infants i els adolescents són diferents. Els adolescents estan en un moment en que el seu entorn social i les interaccions amb els seus iguals són molt importants i el “distanciament social” pot tenir efectes que no podem ignorar. És en el taller “Somriu! són adolescents…que proposem treballar, entre d’altres, aquests aspectes.

Translate »