Parlem de pantalles!

Imatge Pantalles

”  La prevenció de l’ús abusiu i problemàtic o l’addicció a les noves tecnologies, pantalles, addicions comportamentals, internet, videojocs i xarxes socials.

·  Adreçat a famílies amb fills/es de 6 a 16 anys

·  2 sessions de dues hores de durada.

En aquesta nova proposta “Parlem de pantalles”  tractarem la prevenció de l’ús abusiu o l’addicció a les noves tecnologies, pantalles, addicions comportamentals, internet, videojocs i xarxes socials. També tractarem de l’ús segur i responsable de les TIC.

Moltes famílies es mostren preocupades per l’ús que fan els fills de les TIC, amb dubtes sobre el temps que hi han de dedicar, quin és l’ús més adequat, i sobre quins recursos utilitzar. Sovint les famílies se senten desbordades per aquestes situacions i relacionen l’”excessiu ús de les noves tecnologies” amb problemes de rendiment acadèmic o la por a l’aparició de problemes associats a l’ús de les TIC i en especial les xarxes socials i els videojocs.

Sovint es planteja com regular/limitar els temps de connexió, però com ja veurem, no es tracta només de quantificar el temps però si de contextualitzar-ne l’ús, el contingut (què miren o què utilitzen…). Cal repensar com gestionem els límits. Els adolescents necessiten trobar en la família adults positius, possibilitadors i amb capacitat per posar límits.

És evident que les tecnologies digitals han canviat la nostra societat i que els nostres fills han nascut en l’era digital. Ja no podem parlar de quantes hores es poden connectar els nostres fills… Els nostres fills adolescents viuen connectats, en contacte permanent amb els seus companys i és a partir dels seus dispositius mòbils, les xarxes socials i els videojocs que establiran les comunicacions amb els seus iguals i serà també a partir de la seva interacció “digital” a les diferents xarxes. Així aquestes eines seran fonamentals per formar part d’un grup, ser reconeguts i vincular-se al grup d’iguals, ajudant a consolidar el sentit de pertinença. Construint i modulant i reafirmant així la seva identitat personal. Les pantalles formen part de la vida quotidiana dels adolescents, però malgrat els seus avantatges, és poden donar usos problemàtics i greus riscos per a la seva salut.

Plantegem aquest taller “Parlem de pantalles” com un espai de reflexió compartida, evitant els plantejaments estrictament tècnics sobre “eines i recursos de control” a l’accés a Internet i entorns digitals. Tampoc es tracta de donar i seguir receptes “formulades pels tècnics”. Es tracta de que els pares i mares puguin repensar el seu rol, d’oferir un espai de treball i reflexió compartida on s’adquireixin habilitats i estratègies parentals i aprenguin a prendre decisions flexibles valorant les circumstàncies i característiques dels fills.

La família ha de vetllar pel bon ús que facin els seus fills de les TIC, entenent que no només hi podem trobar riscos i espais de lleure i divertiment. També es tracta d’un espai vital per les seves capacitats socials i culturals, a la vegada que una oportunitat de creixement emocional

Per poder fer la petició d’un taller caldrà que empleneu el següent formulari: 

https://forms.gle/PcnZJTX3DRXe5N4n7