Parlem i Actua

Es treballen els temes:

1. Els pares i les mares com a models: (què fem, què diem, com actuem…)
2. Com parlar amb els fills/es: La comunicació (el diàleg, saber escoltar, …)
3. Els límits: (normes, referents…), l’autoestima i les habilitats parentals positives.
4. Els amics, la colla… (el grup d’iguals)

Adreçat a famílies amb fills/es de 6 a 16 anys)

Per poder fer la petició d’un taller caldrà que empleneu el següent formulari: 

https://forms.gle/PcnZJTX3DRXe5N4n7