Somriu! són adolescents…

Taller “Somriu, són adolescents!”: 

La proposta Somriu, Són adolescents! està en la línia de les propostes: “Habilitats parentals, recursos per promoure la parentalitat positiva”

Es treballen els següents temes: adolescència, educació emocional, promoció-prevenció, resiliència, mediació, tècniques de comunicació, escolta, disciplina, cohesió, autorregulació, resolució de conflictes, etc…

Es pretén que els tallers siguin un espai de reflexió compartida sobre la vivència de ser pares i mares. No es tracta per tant de mostrar i assumir un “rol ideal” presentat pels “experts” es tracta d’acompanyar en la definició i construcció del propi rol, en el seu escenari familiar. Tampoc es tracta de donar i seguir receptes “formulades pels tècnics”. Es tracta de que pares i mares puguin repensar el seu rol, d’oferir un espai de treball i reflexió compartit on s’adquireixen habilitats i estratègies parentals i aprenguin a prendre decisions flexibles valorant les circumstàncies i característiques dels seus fills i filles.

3 sessions:

1a. Fem nusos…
  “Conèixer, crear i recrear el vincle ”

2a. Donem corda…
  “Desenvolupar i adaptar el vincle amb l’edat ”

3a. Que no es trenqui la corda...
  “Mantenir el vincle en moments d’agitació, de por o   incertesa”

Per poder fer la petició d’un taller caldrà que empleneu el següent formulari: 

https://forms.gle/fjdaoyozcnt3yB847

Translate »