Somriu! són adolescents…

Taller “Somriu, són adolescents!”: 

Aquest taller és un espai de reflexió sobre què significa ser adolescent en els temps actuals i sobre com podem acompanyar els i les joves en aquest trànsit cap a la vida adulta.

Parlarem i tractarem l’organització familiar i les habilitats i competències parentals com a principal factor de protecció en la prevenció de les conductes de risc dels i les joves.

Ho farem repensant temes com el vincle que construïm amb els nostres fills i filles, la capacitat d’autoregulació, la comunicació, els conflictes, els límits i les pantalles.

La proposta Somriu, Són adolescents! està en la línia de les propostes: “Habilitats parentals, recursos per promoure la parentalitat positiva”

Es pretén que els tallers siguin un espai de reflexió compartida sobre la vivència de ser pares i mares. No es tracta per tant de mostrar i assumir un “rol ideal” presentat pels “experts” es tracta d’acompanyar en la definició i construcció del propi rol, en el seu escenari familiar. Tampoc es tracta de donar i seguir receptes “formulades pels tècnics”. Es tracta de que pares i mares puguin repensar el seu rol, d’oferir un espai de treball i reflexió compartit on s’adquireixen habilitats i estratègies parentals i aprenguin a prendre decisions flexibles valorant les circumstàncies i característiques dels seus fills i filles.

3 sessions:

1a. Fem nusos…
  “Conèixer, crear i recrear el vincle ”

2a. Donem corda…
  “Desenvolupar i adaptar el vincle amb l’edat ”

3a. Que no es trenqui la corda...
  “Mantenir el vincle en moments d’agitació, de por o   incertesa”

Per poder fer la petició d’un taller caldrà que empleneu el següent formulari: 

https://forms.gle/PcnZJTX3DRXe5N4n7