Una mica d’història

Aquest curs ja fa 18 anys que vàrem iniciar els tallers “Connecta amb els teus fills”, des del 2004 fins a l’actualitat hem realitzat 2.659  tallers amb una participació d’unes 66.675 famílies…

La proposta Connecta sempre s’ha realitzat des de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Inicialment la proposta de tallers “Connecta amb els teus fills” estava inclosa en el programa “FORMACIÓ PER ALS PARES I MARES DE CATALUNYA AMB INFANTS DE 3 A 16 ANYS – APRENDRE AMB TU” de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

A partir de l’any 2010, ens vàrem constituir com Associació Connecta i Actua, es va tancar el programa “Aprendre amb tu” i  els tallers van estar finançats plenament pel Departament de Salut.

L’any 2013 i fins el 2017 es va establir una col·laboració amb la Fundació “la Caixa” i es van oferir els tallers Connecta amb els teus fills als centres de secundària que participaven en el programa “Parlem de drogues”

Fins a l’actualitat hem seguit oferint els tallers “Connecta amb els teus fills i filles” des de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Adaptant-nos a les necessitats de cada moment com en el cas de la COVID-19:

Es va adaptar els tallers a la nova situació, oferint els tallers en format en línia en lloc de les sessions presencials, adaptant-nos a les restriccions i mesures del PROCICAT.

La COVID-19

Adaptar els tallers a la nova situació, amb les limitacions que imposava la COVID-19, no es podia limitar només a fer en format en línia el mateix que fèiem en format presencial. És evident que no podíem, ni volíem, “virtualitzar” allò que fèiem en format presencial si el context era totalment diferent, si les emocions i les relacions i estats d’ànim dels nostres fills eren diferents.

Volíem oferir un espai, on a més de tots els temes que treballem als nostres tallers, també hi tinguessin cabuda la gestió personal de la situació derivada de la COVID-19 pel que fa a la relació amb els nostres fills i el treball i reconeixement de les emocions que s’han generat. Donant eines per reconèixer i treballar aquest malestar emocional, la inestabilitat, moments d’irritabilitat, avorriment, angoixa i fer front als seus sentiments d’impotència.

Volíem prioritzar el treball dels diferents estats d’ànim que el confinament en les seves diverses etapes va deixar i donar espai a escoltar i treballar la petjada que en la convivència i les relacions es van donar. Tots vàrem viure l’alteració de les nostres interaccions socials, però és evident que els efectes sobre els adults, els infants i els adolescents són diferents. Els adolescents estan en un moment en que el seu entorn social i les interaccions amb els seus iguals són molt importants i el “distanciament social” pot tenir efectes que no podem ignorar. És en el taller “Somriu! són adolescents…que proposàvem treballar, entre d’altres, aquests aspectes.

Des del curs 2021/22 hem reprès l’oferta de tallers en format presencial, oferint els tallers en dos formats: en línia i presencial, a la vegada que hem incorporat la nova proposta: “Parlem de pantalles”

Els tallers:

Parlem
El curs 2004-05 vàrem iniciar els Connecta amb el taller “Parlem” en el marc de la proposta “Aprendre amb tu”, aquell curs ja vàrem fer 220 tallers. Encara no es parlava d’Habilitats Parentals Positives, nosaltres parlàvem de “prevenció inespecífica”

Actua
El curs 2005-06 vàrem afegir el segon taller “Actua” i vàrem fer un total de 337 tallers.

Somriu!
A la trobada formadors i formadores de La Bruna vàrem elaborar la proposta “Somriu! Són adolescents…”

En aquesta sessió ja vàrem parlar de les habilitats parentals positives segons la Recomanació del 2006 del Consell d’Europa Recomanació 19 del Comitè de Ministres als Estats Membres sobre polítiques de suport a l’exercici positiu de la Parentalitat.

La proposta “Somriu! Són adolescents… Amb aquesta “mirada positiva” de treballar l’adolescència, va significar un punt d’inflexió.

Parlem de pantalles
El curs 2012-22 iniciem la nova proposta “Parlem de pantalles” amb una gran acollida i demanda des de les AFA dels centres educatius.

Noves propostes:

Un petit grup de formadors/es de la zona de Barcelona, ens hem anat trobant periòdicament per compartir els tallers i per plantejar una nova proposta formativa que feia molt temps que teníem apuntada però pendent de desenvolupar. Així hem desenvolupat la proposta que us presentem i de la que ja hem fet algunes sessions de pilotatge:

Trobem-nos! Espai conjunt de diàleg pares i fills i filles

Adreçat a famílies amb fills/es adolescents (de 12 a 16 anys)

Trobem-nos!, té com objectiu establir diàleg entre pares/mares i fills/filles afavorint la bona comunicació entre ells.

Ens proposem facilitar un espai conjunt per abordar les relacions pares/mares i fills/filles, nous punts de vista, noves mirades, diferents percepcions per poder veure les raons dels altres a l’hora d’adoptar determinades actituds.

Serà un bon moment  per plantejar noves necessitats i desitjos i afavorir la cooperació dins de la família plantejant el tema com un benefici per a tots.

En cap cas, la trobada-diàleg serà una situació d’enfrontament sinó un intent d’aproximar posicions i criteris.

Com ho farem:

En aquesta proposta demanem la implicació del centre/professorat, famílies i alumnat.

Sessions:

1.      Treball del grup –classe per debatre sobre la relació-pares/mares i fills/filles. (aquesta sessió es opcional i requerirà la implicació del professorat)

2.      Sessió “com ens relacionem en família? De què parlem?” amb alumnat i un formador/a.

3.      Sessió “com ens relacionem en família? De què parlem?” amb els pares i mares i un formador/a per a parlar de la relació i el diàleg entre pares/mares i fills/es i per preparar la sessió de la trobada-diàleg.

4.      Trobada-diàleg entre pares/mares i fills/filles i dos formadors.